People of

Colour

pod

iLukuluku

By

UNomasiko noSibusiso bahlaziya isayensi ukuze sazi kangcono ngomhlaba esiphila kuwo kanye nezindlela isayensi esebenza ngayo ukuthola ulwazi.  Sikhuluma isayensi ngolimi lwethu/let's talk science in our language: Ilukuluku. A podcast by POC and SciBraai.

Listen on


Share

Loading Episodes

0 Episodes